Ocenění odborníků SPRÁVNÁ HRAČKA

V roce 2016 jsme získali prestižní ocenění odborníků Správná hračka. Na toto ocenění jsme velice hrdí; certifikát vydává Sdružení pro hračku a hru, který zaštiťuje odborníky a osobnosti z Unie výtvarných umělců ČR, Asociace předškolní výchovy a Asociace hračka.

Myšlenka oceňovat kvalitní výrobky certifikátem vznikla již v roce 1994. Cílem je podpora vývoje, výroby i prodeje správných a nezávadných hraček s přidanou edukativní hodnotou a jejich rozšiřování mezi dětskou populací. Hračky, které toto ocenění získají, jsou označeny zeleným logem, které signalizuje rodičům a pedagogickým pracovníkům, že hračka má kromě všech předepsaných vlastností estetické a výchovné kvality vhodné pro rozvoj schopností dětského uživatele.

OSVĚDČENÍ
Tímto se stvrzuje, že hračky společnosti Hyperion s.r.o. splňují kritéria kvality, estetické úrovně a výchovně pedagogické způsobilosti pro určený věk dítěte.
Společnost Hyperion s.r.o. je oprávněna označovat výrobky logem Správná hračka - vybráno odborníky.

​Václav Kubát
předseda hodnotitelské komise ustavené Sdružením pro hračku a hru a Asociace předškolní výchovy - Česká republika.
Vydáno v Praze 6.říjen 2016


THE RIGHT TOY EXPERT'S CHOICE - Ocenění odborníků SPRÁVNÁ HRAČKA

Správná-hračka-1160-x-441-česky