Evropský den logopedie

Na dnešek připadá Evropský den logopedie. Evropský den logopedie byl vyhlášen 6. 3. 2004 Stálou styčnou komisí logopedů Evropské unie (CPLOL). Jedná se o nestátní organizaci, která harmonizuje logopedickou profesi na evropské úrovni.

Záměrem Evropského dne logopedie je informovat veřejnost o komunikačních poruchách, jejich vlivu na zdraví člověka a možnostech, jak takovým pacientům pomoci. Každoročně je vyhlášeno jedno téma, pro letošek je to téma “Poruchy autistického spektra”.

EDL_1

Podle Asociace klinických logopedů má problémy s výslovností dvě pětiny školáků. Nejčastějším jevem je takzvaná patlavost, kdy dítě nevyslovuje správně všechny hlásky. Je proto v zájmu rodičů a učitelek mluvit na děti pomalu, srozumitelně, nešišlat a případné špatně vyslovované hlásky ihned dítěti opravovat. Je totiž jednodušší dítě naučit vyslovovat správně, než následně odstraňovat zlozvyky, které má dítě zažité.

I s loutkovým divadlem Marionetino můžete procvičovat hlásky, a to navíc originálním způsobem. Dítě po vás bezhlavě neopakuje, ale máte prostor pro společné vymýšlení krátkých a třeba i legračních příběhů, kdy dítě navíc “mluví za loutku”, takže se nebude tolik stydět a bude více spolupracovat. Věřte, že to funguje a navíc si užijete spoustu zábavy!

Protože vlk dal slepici v lese pytel koblih!

Marionetino.cz EDL

 

Marionetino.cz