Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní:

www.coi.cz,
www.adr.coi.cz;
elektronický kontakt: adr@coi.cz;
telefon: +420 296 366 360)

nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové,

webové rozhraní: www.konzument.cz,
elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz,
telefon: +420 495 215 266)

za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Platforma pro řešení sporů on-line

Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr