KONTAKTY

HYPERION s.r.o.
Horňátecká 1772/19
182 00 Praha 8 – Kobylisy
Česká republika
www.kufrik.cz
kufrik@kufrik.cz
IČO: 25646371,
DIČ: CZ25646371

Číslo účtu: 2501180969 / 2010
IBAN: CZ7620100000002501180969
BIC: FIOBCZPPXXX
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Další kontakty:

Mgr. Kateřina Drdlová
+420 603 515 134
drdlova@hyperion.cz

Mgr. Rudolf Drdla
+420 736 607 273
drdla.rudolf@hyperion.cz


Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2; webové rozhraní:
www.coi.cz,
www.adr.coi.cz;
elektronický kontakt: adr@coi.cz;
telefon: +420 296 366 360)

nebo na
Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové,
webové rozhraní:
www.konzument.cz,
elektronický kontakt:
spotrebitel@regio.cz,
telefon: +420 495 215 266)

za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Platforma pro řešení sporů on-line
Pro podání stížnosti týkající se zboží, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:
http://ec.europa.eu/consumers/odr