PRODEJ LOUTKOVÝCH DIVADEL

Přemýšlíte někdy nad tím, jak co nejlépe rozvíjet slovní zásobu a řečnické schopnosti Vašich dětí? Přirozeně, nenásilně a bez případných protestů? Nejlépe tak, aby samy děti netušily, že vlastně něco procvičují. K tomu perfektně slouží loutkové divadlo.

Protože když dítě hraje, mluví za postavu a aktivně používá jazyk. Procvičuje slovní zásobu.
Když dítě hraje, musí správně vyslovovat, protože by mu diváci nerozuměli. Procvičuje správnou výslovnost.
Když dítě hraje, musí vymýšlet zajímavý děj, protože by to diváky nebavilo. Procvičuje fantazii.
Když dítě hraje, musí během hry reagovat na nečekaný vývoj či situaci. Procvičuje improvizaci.
Když dítě hraje společně s ostatními, musí se domluvit na průběhu a rozdělit si jednotlivé role. Učí se pracovat v týmu a spolupracovat.
Když dítě hraje, stojí před publikem, které ho pozoruje. Jinými slovy vystupuje na veřejnosti a trénuje schopnost prezentace.
Když dítě hraje, musí si předem rozmyslet děj a scénu a loutky si dopředu připravit. Učí se plánovat.

Dovedností, které si dítě hrou s loutkovým divadlem přirozeně osvojuje, je spousta. Vyzkoušejte a pusťte se do hry s Vašimi dětmi!